جستجو:
در:

هنگام ا.تنهایی

وب‌سایت:

‌تلگرام:

اینستاگرام:

تماس:

نام: هنگام
نام خانوادگی: ا.تنهایی
متولد : 06/01/1353 , اصفهان
کارشناسی ارتباط تصویری (گرافیک)- دانشکده هنر و معماری تهران مرکزی.

عضو انجمن نقاشان اصفهان

 

شرکت در نمایشگاه سومین سالانه موزه هنرهای معاصر اصفهان- 82

شرکت در نمایشگاه چهارمین سالانه موزه هنرهای معاصر اصفهان - 83
شرکت در نمایشگاه گروهی نگارستان امام خمینی (اصفهان)

شرکت در نمایشگاه گروهی (گروه مثبت 30) در گالری شفق (تهران) - 83

شرکت در نمایشگاه گروهی در گالری بهمن (تهران) - 83

شرکت در نمایشگاه زنان هنرمند اصفهان – تیر ماه 84 

شرکت در نمایش گروهی لَند آرت انجمن هنرمندان نقاش اصفهان, در اصفهان - 86         

شرکت در نمایشگاه گروهی انجمن هنرمندان نقاش اصفهان در گالری حوزه هنری - 86

شرکت در نمایشگاه گروهی موزه هنرهای معاصر اصفهان .نوروز 87

شرکت در نمایشگاه گروهی انجمن هنرمندان نقاش اصفهان در قزوین - 87

شرکت در نمایش گروهی لَند آرت انجمن هنرمندان نقاش اصفهان به اتفاق آقای نادعلیان - 87 

شرکت در نمایشگاه گروهی انجمن هنرمندان نقاش اصفهان در گالری حوزه هنری - 87

شرکت در نمایشگاه گروهی موزه هنرهای معاصر اصفهان.نوروز 88

شرکت در نمایشگاه گروهی انجمن هنرمندان نقاش اصفهان در گالری فرهنگی هنری  صبا  تهران – 89

شرکت در نمایشگاه گروهی انجمن هنرمندان نقاش اصفهان در گالری خانه نقش. 90

شرکت در نمایشگاه گروهی در گالری آبی - 91

شرکت در نمایشگاه گروهی من و دیگری در موزه هنرهای معاصر اصفهان – زمستان 92

شرکت در نمایشگاه گروهی در گالری مهرگان – زمستان 92

نمایشگاه 2 نفره ایماژ در گالری آرته – شهریور 93

شرکت در نمایشگاه فروش آثار در حوزه هنری - اسفند 93

شرکت در نمایشگاه اولین سالانه ملی نقاشی اصفهان – اردیبهشت 94

چاپ 2 اثر در کتاب گزیده آثار نقاشان معاصر اصفهان – 1389/ 2010         

دارای 2 لوح تقدیر از اولین همایش زنان هنرمند اصفهان و اولین سالانه ملی نقاشی اصفهان

برگزاری اولین نمایشگاه انفرادی در خانه هنرمندان اصفهان – 27 شهریور 94

 

 

نمایشگاه‌های هنگام ا.تنهایی

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی