جستجو:
در:

علی کوره‌چیان

وب‌سایت:

‌تلگرام:

اینستاگرام:

تماس:

Education
1991 to 1998 Master of Architecture (March) Islamic Azad University, Tehran-Iran.

Fine Art Experience
Architecture: Residential & Commercial building
Music: Piano & Setar
Sculpture: Metal & Acrylic sheet


Solo Exhibition
2015         “Loneliness”, Shirin Art Gallery, Tehran-Iran.
1997         Barg Art Gallery, Functional sculptures & furniture design, metal & wood, Tehran-Iran.


Honors & awards
2002          Best booth design, HOFEX exhibition fair.
2003          Best booth design, HOFEX exhibition fair.
2004          Best creativity in furniture design, HOFEX exhibition fair.

2005          Best furniture Design, HOFEX exhibition fair.
2006          Best creativity in furniture design, HOFEX exhibition fair.
Best booth design, HOFEX exhibition fair.

 

Teaching Experience
2001-2002         Professor of Art & Architecture, Tehran University

نمایشگاه‌های علی کوره‌چیان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی