جستجو:
در:

اعظم حسین‌آبادی

وب‌سایت:

‌تلگرام:

اینستاگرام:

تماس:

اعظم حسین آبادى
نمایشگاه موزه معاصراهوازسال 1395
انتخاب در 4سالانه ی پرسبوک سال 1392
*انتخاب و برگزیده ی 8سالانه ی مجسمه های کوچک  سال 1393
نهمین سالانه ی مجسمه های کوچک سال 1394
*برگزیده ی سوم  دوسالانه جشنواره شروه 1394
مدعو هفتمین سالانه ی فجر 1393
هشتمین و نهمین سالانه ی فجر 1394 و 1395
*انتخاب و برگزیده ی سوم در ششمین سالانه ی پرسبوک 1395
بیش از 15 نمایشگاه گروهی از سال 1392 تا 1395
دعوت به سه ورکشاپ تصویرسازی هنرمندان برزیلی 1392، اسپانیایی 1393 وایرانی 1392.

نمایشگاه‌های اعظم حسین‌آبادی

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی