جستجو:
در:

حمیدرضا اندرز

وب‌سایت: http://hrandarz.com/

‌تلگرام:

اینستاگرام:

تماس:

Born in 1971, Tehran, Iran
Lives and works in Iran

Education
1997   BA in Painting, Azad University, Tehran, Iran
1991   Diploma in Painting, Fine Arts High School, Tehran, Iran

Professional Experience
Since 2010   Teaching Drawing at Kamalol Molk Art School
1994-2010   Teaching Drawing and Painting at Fine Arts High School
1994-2010   Teaching Drawing and painting at Private Studios

Solo Exhibitions
2010   Nar Gallery, Tehran, Iran

Group Exhibitions
2010   66 Gallery, Tehran, Iran
2009   Nar Gallery, Tehran, Iran
1997   Barg Gallery, Tehran, Iran
1994   2nd Biennale Iran Contemporary Painting, Contemporary Arts Museum, Tehran, Iran
1994-2008   Fine Arts High School Masters, Tehran, Iran

نمایشگاه‌های حمیدرضا اندرز

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی