جستجو:
در:

حسین چراغچی

وب‌سایت:

‌تلگرام:

اینستاگرام:

تماس:

تولد: 1363 ھ.ش ، کرج 
تحصیلات:
1384فارغ التحصیل از جهاد دانشگاهی واحد هنر رشته نقاشی در سال
      
بیوگرافی
عضو توسعه هنرهای تجسمی ایران در سال 1385 
عضو انجمن نقاشان ایران در سال 1388
تدریس نقاشی در مدارس از سال 1387 الی 1390
      
نمایشگاه‌های انفرادی
1395 گالری گلستان
1394 گالری گلستان
1393 گالری گلستان
2014 تارا گالری کالیفرنیا
1392 گالری گلستان
1391 گالری گلستان
1390 گالری گلستان 
1390خانه هنرمندان ایران گالری زمستان
1389گالری گلستان 
1388گالری گلستان 
1387 گالری گلستان 
      
نمایشگاه‌های گروهی
1395-نمایشگاه تابستانه گالری ماه 50 هنرمند
1395- شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان (میان دو روز) گالری هنر امروز
1395-شرکت در نمایشگاه هزار و یک بشقاب زیر لعابی گالری شیرین
1395- شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان سی در سی در باغ موزه هنر ایرانی
1395- صد اثر صد هنرمند گالری گلستان

1394-هفت نگاه فرهنگسرای نیاوران 
1394- گالری ماه نمایشگاه گروهی 50 هنرمند
1394- جوانان پیشرو 3 گالری پردیس ملت
1394- صد اثر صد هنرمند گالری گلستان
1394- نمایشگاه نقاشی گروهی خانه هنرمندان (با همکاری گالری گلستان به نفع محیط بان زندانی)

1393 -از گذشته تا فردا گالری دی
1393-هفت نگاه فرهنگسرای نیاوران 
1393- نمایشگاه گروهی تارا گالری کالیفرنیا 
1393- شرکت در حراج آثار هنری IBS)) درباغ مستوفی تهران
1393- شرکت درحراج آثار هنری بنیاد کودک (هتل استقلال)
1393-صد اثر صد هنرمند گالری گلستان
1393-هفت نگاه گالری فرهنگسرای نیاوران
1393- هنر انسان دوستی (نمایشگاه آثار هنری برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد) فرهنگسرای نیاوران تهران 

1392 -از گذشته تا فردا گالری دی 
1392- نمایشگاه گروهی گالری شیلا
1392- صد اثر صد هنرمند گالری گلستان 
1392-هفت نگاه گالری فرهنگسرای نیاوران 
1392- نمایشگاه نقاشی گروهی نقاشی گالری 26 
1392- نمایشگاه گروهی نقاشی گالری فریال
1392- دومین نمایشگاه سالانه نقاشی و مجسمه خانه هنرمندان


1391-نمایشگاه نقاشی انجمن نقاشان در خانه هنرمندان تهران
1391- شرکت درنمایشگاه خیریه بهنام دهشپور فرهنگسرای نیاوران 
1391- هفت نگاه فرهنگسرای نیاوران 
1391- نمایشگاه گروهی گالری دارالفنون کویت 
1391- صد اثر صد نقاشی گالری گلستان
1391- دومین آرت اکسپو تالار وحدت. 
1391- از گذشته تا فردا گالری دی
1391-نمایشگاه گروهی گالری گلستان (حمایت از یوزپلنگ ایرانی)

1390- نمایشگاه گروهی نقاشی در پردیس سینمایی ملت(جوانان پیشرو2) 
1390- شرکت در اولین حراجی آثار هنری درهتل آزادی تهران با همکاری گالری شیرین به نفع خیریه بهنام دهشپور
1390-شرکت در نمایشگاه گروهی گالری شیرین به نفع خیریه بهنام دهش پور
1390- شرکت در نمایشگاه آثار هنرمندان منتخب در گالری دی
1390- شرکت در نمایشگاه هفت نگاه در گالری پردیس ملت
1390- نمایشگاه نقاشی انجمن نقاشان درموزه هنرهای معاصر اصفهان
1390- از گذشته تا فردا گالری دی
1390- صد اثر صد نقاش گالری گلستان 

1389- فروش بزرگ سال(هفت نگاه) در خانه هنرمندان تهران
1389- نمایشگاه آثار هنرمندان منتخب معاصر ایران درهتل هایت لندن 
1389-شرکت در اولین دوره magic of persia و جزو نفرات انتخابی 2009
1389- نمایشگاه گروهی mopcap دبی baesment گالری 
1389- نمایشگاه گروهی نقاشی در پردیس سینمایی ملت (جوانان پیشرو 1)
1389- نمایشگاه نقاشی انجمن نقاشان در خانه هنرمندان تهران 
1389- نمایشگاه طراحی انجمن نقاشان در خانه هنرمندان
1389- نمایشگاه گروهی از گذشته تا فردا گالری دی 
1389- صد اثر صد نقاش گالری گلستان 

1388-نمایشگاه نقاشی انجمن نقاشان در خانه هنرمندان تهران
1388- نمایشگاه 3 نفره در گالری دی تهران 
1388- شرکت در نمایشگاه آثارهنرمندان منتخب در گالری دی
1388- نمایشگاه طراحی انجمن نقاشان در خانه هنرمندان
1388- شرکت در نمایشگاه هفت نگاه در فرهنگسرای نیاوران
1388- نمایشگاه گروهی از گذشته تا فردا گالری دی 
1388- صد اثر صد هنرمند گالری گلستان

1387-نمایشگاه گروهی نقاشی گالری لاله تهران
1387- صد اثر صد نقاش گالری گلستان
1386-شرکت در هفتمین بینال نقاشی تهران
1386 - شرکت در نمایشگاه گروهی گالری جلوه کرج
1385 -شرکت در نمایشگاه گروهی فرهنگسرای نیاوران
1384 -برگزیده نفرات برتر در نمایشگاه گروهی نقاشی ارسباران 

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی