جستجو:
در:

علی ترقیجاه

وب‌سایت:

‌تلگرام:

اینستاگرام:

تماس:

علی ترقی جاه
متولد 1355 تهران فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنر و معماری تهران 

 

نمایشگاه های انفرادی:
1393- گالری گلستان - تهران
1392- گالری آرکاد شوزکوک سوییس (arcade chasse cogs)- ژنو
1392- گالری گلستان - تهران
1391-  نگارخانه ترقی جاه به مناسبت سومین سال بازگشایی نگارخانه
1391-  گالری آرکاد شوزکوک سوییس- ژنو
1391-  گالری گلستان - تهران
1390-  گالری ترقی جاه به مناسبت اولین سال درگذشت پدر- تهران
1389- گالری ساربان- تهران
1389- گالری گلستان - تهران
1386- گالری گلستان - تهران
1385-  گالری گلستان - تهران
1384-  گالری گلستان - تهران
1383-  گالری گلستان - تهران
1382- گالری گلستان - تهران
1381- گالری گلستان - تهران

نمایشگاه های گروهی:
1392- نمایشگاه گروهی (چراغی در این خانه روشن است)- خانه هنرمندان- تهران
1392- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان- خانه هنرمندان- تهران
1392- نمایشگاه بزرگ (هفت نگاه)- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1392- نمایشگاه گروهی کلکسیون- گالری شمس- تهران
1392- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1392- نمایشگاه گروهی (مهمانی هنر)- خانه هنرمندان- تهران
1392- نمایشگاه گروهی (فرش قرمز) به مناسبت افتتاح نگارخانه باروک- تهران
1391- نمایشگاه گروهی- گالری آریا- تهران
1391- پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر (موزه هنرهای معاصر تهران، موزه امام علی(ع))- تهران
1391- نمایشگاه مروری بر گنجینه ساربان با عنوان (خوشه خورشید) - گالری ساربان- تهران
1391- چهارمین نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی (به نفع بیماران خیریه بهنام دهش پور) در فرهنگسرای نیاوران- تهران
1391- اولین نمایشگاه سالانه­ نقاشی و مجسمه خانه هنرمندان ایران با عنوان سال 1- تهران
1391- نمایشگاه گروهی (میهمانی هنر)- خانه هنرمندان ایران- تهران
1391- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1391- نمایشگاه گروهی (هفت نگاه)- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1390- چهارمین جشنواره نقاشی هنرهای تجسمی فجر در مؤسسه فرهنگی هنری صبا- تهران
1390- نمایشگاه گروهی (NGO کمک به ایتام) در نگارخانه ممیزخانه هنرمندان ایران - تهران
1390- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1390- نمایشگاه گروهی- گالری ساربان (به مناسبت یک سالگی گالری)- تهران
1390- نمایشگاه گنجینه هنری موسسه بهنام دهشپور (مرکز همایشهای رایزن) گالری فردوسی
1390- نمایشگاه گروهی به نفع کودکان توان یاب- گالری آشیان مهر- تهران
1389- نمایشگاه به مناسبت افتتاح نگارخانه ترقی جاه- تهران
1389- نمایشگاه گروهی هفت نگاه- خانه هنرمندان ایران- تهران
1389- نمایشگاه گروهی لوزان- سوییس
1389- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1388- نمایشگاه در گالری آرکاد شوزکوک- ژنو
1388- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1388- نمایشگاه بزرگ هنرمندان هنرهای تجسمی (رنگ ها برای سبز) نگارخانه پردیس ملت- تهران
1388- نمایشگاه گروهی خروس‌ها و انارها - گالری گلستان- تهران
1387- اولین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر- تهران
1387- دومین آرت اکسپو تهران در تالار وحدت- تهران
1387- نمایشگاه گروهی انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی (احیاء) در موزه امام علی- تهران
1387- نمایشگاه گروهی (مراسم ویمار سفارت آلمان)-  گالری مینا- تهران
1387- نمایشگاه گروهی (در حمایت از بیماران سرطانی) موسسه بهنام دهشپور- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1387- نمایشگاه در گالری آرکاد شوزکوک- ژنو
1387- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1387- نمایشگاه بزرگ نقاشی انجمن هنرمندان نقاش ایران- خانه هنرمندان- تهران
1387- نخستین نمایشگاه هنرمندان منتخب نگارخانه های ایران در مرکز فرهنگسرای صبا
1386- دومین نمایشگاه جمعی هفت نگاه -  فرهنگسرای نیاوران- تهران
1386- هفتمین دو سالانه نقاشی در فرهنگسرای صبا- تهران
1386- نمایشگاه گروهی هفت نگاه- اصفهان
1386- نمایشگاه گروهی فروش بزرگ هنری- مجموعه فرهنگی هنری سعدآباد - تهران
1386- نمایشگاه گروهی شمس و مولانا - موزه هنرهای فلسطین- تهران
1386- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1386- نمایشگاه در گالری آرکادشوزکوک سوئیس - ژنو
1386- دومین نمایشگاه‌هنرمندان‌معاصرایران (در‌حمایت‌از‌بیماران‌سرطانی‌مؤسسه‌بهنام‌دهش‌پور)‌ - فرهنگسرای‌نیاوران- تهران
1386- نمایشگاه گروهی به نفع بیماران روان- فرهنگسرای ابن سینا- تهران
1386- نمایشگاه گروهی (بهار ایرانی) - موزه هنرهای معاصر تهران
1386- نمایشگاه گروهی درختان از نگاه نقاشان معاصر- گالری گلستان- گالری گلستان
1385- نمایشگاه گروهی درختان از نگاه نقاشان معاصر-  گالری گلستان- تهران
1385- نمایشگاه گروهی فرهنگ عاشورا- نمایشگاه بین المللی تهران
1385- نمایشگاه گروهی ماهی‌ها (نقش ماهی در سنت نوروز)- نگارخانه سعد آباد- تهران
1385- نمایشگاه گروهی هفت نگاه- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1385- نمایشگاه گروهی هنر عاشورا- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1385- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان تحت عنوان (طبیعت بیجان در نگارش معاصر ایران)- فرهنگسرای بهمن- تهران
1385- چهارمین بینال بین المللی جهان اسلام - مرکز فرهنگی هنری صبا- تهران
1385- اولین جشنواره ملی هنرهای تجسمی مقاومت- موزه هنرهای معاصر- تهران
1385- نمایشگاه گروهی اکسپو پکن- چین
1385- نمایشگاه گروهی نقاشان معاصر تحت عنوان (مشرق خیال)- موزه هنرهای معاصر- تهران
1385- نمایشگاه در گالری آردکادشوزک سوییس- ژنو
1385- نمایشگاه در گالری آرتفیس سوئیس- زوریخ
1385- نمایشگاه گروهی آبرنگ انجمن نقاشان در نگارخانه مهرین- تهران
1385- نمایشگاه گروهی صلح (مؤسسه دفاع شهری نوین)- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1384- نمایشگاه گروهی (ماهی‌ها)- نگارخانه سعدآباد- تهران
1384- نمایشگاه گروهی نقاشان معاصر ایران در کاتدرال سکروکر کازابلانکا- مراکش
1384- نمایشگاه هنرمندان معاصر ایران (حمایت از بیماران سرطانی مؤسسه بهنام دهش پور)- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1384- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان در نگارخانه هنر پویا- بابل
1384- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان- نگارخانه زر- بابل
1384- نمایشگاه گروهی طبیعت در هنر شرق- مرکز فرهنگی هنری صبا-تهران
1384- نمایشگاه گروهی در موزه آکوا (موزه آب انبارها) لیسبون- پرتقال
1384- نمایشگاه گروهی در قصر بولسادر پورتو- پرتقال
1384- نمایشگاه گروهی در مرکز شیپ پا کالای بنگلادش (داکاسیتی)- داکاسیتی
1384- نمایشگاه گروهی چاپ های دستی انجمن نقاشان- خانه هنرمندان ایران- تهران
1384- دومین جشنواره هنر قرآنی- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1384- نمایشگاه گنجینه نگارخانه های  تهران- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1384- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1384- نمایشگاه گروهی در گالری آرکادشوزکوک سوییس- ژنو
1384- نمایشگاه گروهی هنر معنوی- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1384- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان- نگارخانه آبان- تهران
1384- نمایشگاه گروهی خیال ایرانی (سلطان­محمد درخاطروخیال نقاشان­معاصر ایران)- مرکز فرهنگی هنری صبا- تهران
1383- نمایشگاه گروهی (ماهی‌ها)- نگارخانه سعدآباد تهران- تهران
1383- نمایشگاه گروهی جشنواره هنر قرآنی- موزه هنرهای معاصر آبادان- تهران
1383- سومین بنیان بین المللی نقاشان جهان اسلام- مرکز فرهنگی هنری صبا- تهران
1383- نمایشگاه گروهی (از طوس تا جلجتا) (به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع))- نگارخانه شفق- تهران
1383- نمایشگاه گروهی در نگارخانه سبک (سالگرد افتتاح گالری)- تهران
1383- اولین جشنواره هنری قرآن در تالار وحدت- تهران
1383- اولین اکسپوی تهران (آرت اکسپو)-  تالار وحدت- تهران
1383- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان- نگارخانه شفق- تهران
1383- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1383- نمایشگاه در گالری آرکادشوزکوک سوئیس- ژنو
1383- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان- نگارخانه لاله- تهران
1382- نمایشگاه گروهی(ماهی‌ها)- نگارخانه سعدآباد- تهران
1382- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان (نقش آبادی بر آوار) (به نفع زلزله بم)- نگارخانه  هنرمندان- تهران
1382- هفتمین نمایشگاه گروهی طراحی معاصر ایران- گالری برگ-  تهران
1382- نمایشگاه گروهی (به نفع آسیب دیدگان زلزله بم)- گالری برگ- تهران
1382- نمایشگاه گروهی نقاشان معاصر (بهزاد در خاطر و خیال من)- مرکز فرهنگی هنری صبا- تهران
1382- نمایشگاه گروهی مروری بر آثار نقاش معاصر ایران- نگارخانه خیال (مرکز فر هنگی هنری صبا)- تهران
1382- نمایشگاه گروهی نگاه معنوی (نقاشان معاصر ایران)- موزه هنرهای معاصر- تهران
1382- نمایشگاه گروهی- نگارخانه باران (اثر سابق)- تهران
1382- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1382- نمایشگاه گروهی (موزه هنرهای معاصر تهران)- کویت- کویت
1382- نمایشگاه گروهی  گالری آرکادشورکوک  سوییس- ژنو
1382- نمایشگاه گروهی مجموعه موزه حضرت علی (ع) به منظور افتتاح این موزه- تهران
1381- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان (زنجان)- زنجان
1381- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان- خانه هنرمندان ایران- تهران
1381- دومین دو سالانه نقاشان جهان اسلام در موزه هنرهای معاصر- تهران
1381- نمایشگاه گروهی گالری سیحون- تهران
1381- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1381- نمایشگاه گروهی در فرهنگسرای بهمن (ورزش)- تهران
1380- پنجمین نمایشگاه گروهی طراحی معاصر ایران- گالری برگ- تهران
1380- نمایشگاه گروهی گالری سیحون در فرهنگسرای نیاوران (به منظور حمایت از انجمن "ام اس" ایران)- تهران
1380- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1380- نمایشگاه گروهی حضرت علی (ع)- موزه هنرهای معاصر- تهران
1379- نمایشگاه گروهی بیان تمثیل در نقاشی نوگرای ایرانی- موزه هنرهای معاصر- تهران
1378- اولین بنیان طراحی معاصر- موزه هنرهای معاصر- تهران
1378- نمایشگاه گروهی گالری سیحون (به نفع سازمان بهزیستی)- تهران

 

نمایشگاه‌های علی ترقیجاه

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی