جستجو:
در:

ژيوار

نگارخانه الهه

17 بهمن 1393
تا 27 بهمن 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

هنرمندان

الهام فاطمی


نقاشي هايم هرگز در ذهنيت صرف غرق نشده اند.

تلفيق واقعيت ها و دروني ترين لايه هاي بي محابا در افکارم سبب شده تا نوعي فضاي پرايهام )دو پهلو( در قالب واقعيتي اشنا در کارهايم ديده شود و فضايي معلق را به وجود اورد.اين ساختار به درک منطقي در نمي ايد و فقط به صورت عاطفي فهم پذير است که در ناخوداگاه ما ودر حوزه غير عقلاني روح ما طنين انداز مي شود...

بهمن 93

الهام فاطمي


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی