جستجو:
در:

نقاشي از نقاشي

گالري هما

17 بهمن 1393
تا 28 بهمن 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

هنرمندان

بهاره بابائی


" در اين مقطع فکر مي کنم با فرار از موضوع- در نقاشي - مي شود به جنگ با سهل فهمي در نقاشي رفت، حداقل اين کلک برايمن يک روش عملي ست براي دور شدن از روايت سازي در کارم؛ اصلا تفاوت نقاشي با بعضي مديوم هاي کاربردي همين مسئله ي موضوع نقاشي ست. جان بالدساري براي رسيدن به هنر به ناچار دست از نقاشي برداشت من سعي ميکنم براي نقاشي اجبارن از ورود هر ايده به کارم اجتناب کنم و فعلا اين راهکار را تنها امکان نقاشي مفهومي مي شناسم. "

 بهاره بابايي


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی