جستجو:
در:

پلاکات ها

گالري طراحان آزاد

24 بهمن 1393
تا 06 اسفند 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

فواد شریفی


پلاکات ها

منتخبي از پوسترهاي دهه‌ي چهل و پنجاه

فريدون آو - محمد احصائي - صادق بريراني

روئين پاكباز - پرويز تناولي - گارنيك درهاكوپيان

كوروش شيشه‌گران - بيژن صفاري - هوشنگ كاظمي

عباس كيارستمي - فرشيد مثقالي - اردشير محصص

سيراك ملكنيان - مرتضي مميز - نيكزاد نجومي

چاپ سيلک‌اسکرين / نسخه هاي محدود / با امضاي هنرمند يا تاييد بنياد

به انتخاب فواد شريفي

چاپ در کارگاه سيلک هايا


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی