جستجو:
در:

گذشته ي ناميرا

گالري هما

01 اسفند 1393
تا 12 اسفند 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحي - نقاشي

هنرمندان

هما خوشبین


از نمايش کارهاي کوچکم در دهه ي پنجاه در گالري ليتو تا امروز در دهه ي نود در گالري هما پيوسته نقاشي کردم ؛ به گمانم نوعي زندگي در نقاشي جريان دارد و هنري که ضرباني از زيستن در آن جاري ست را جدي تر مي بينم. براي همين روان و سليس نقاشي  طراحي کردن را   فارغ از آن که چه چيزي را و چگونه به تصوير مي کشد – جلوه اي از زنده بودن تلقي مي کنم . در سالهايي قرار داريم که نقاشي با اينگونه تعريف ها خيلي وجاهتي ندارد و به احتمال بينندگان امروز گالري ها اعتباري براي اينجور احساسات در هنر قائل نباشند و خيل هنرمندان براي آن که از قافله عقب نمانند بيشتر با زمانه شان هم نوايي ميکنند . ممکن است حق داشته باشند ، فاکتورهاي بسياري بر استنباط بيننده نقاشي غلبه کرده ولي اين سبب نمي شود تا نقاش کي عمر واکنشش به زندگي را تغيير بدهد يا لااقل براي هنرمندي در سن و سال من اين دگرگوني ابدا صادقانه نيست ؛ به هر حال اگر شخصا مي خواستم چنين تغيير موضعي بدهم بازهم نمي توانستم زيرا نقاشي در زندگي من حاکم تر از آن است که بشود چيزي بر آن تحميل کرد . طي اين چهار دهه هر دفعه از وقفه در کارم ترسيده ام و باز اين نقاشي ست که مي آيد و سايه اش را بر آتليه مي افکند ؛ ظاهرا وقتي از نقاشي باز مي ايستم که قلبم باز ايستد .

هما خوشبين ، زمستان نود و سه


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی