جستجو:
در:

سوگچامه

نگارخانه مهروا

21 فروردين 1394
تا 31 فروردين 1394
17 تا 21 (افتتاحیه)
17 تا 21 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

ماهان مومنی


رويکرد هنرمند در اين مجموعه، که به آن 

Altered book و يا Altered Poetry

اطلاق مي‌شود، رويکردي است که کتاب، صفحات، متن‌ها و تصاويرش را مواد اوليه هنرمند قرار مي‌دهد. هنرمند در اين رويکرد با دخل و تصرف در کتاب و صفحاتش و دگرگوني معنايي با حدف و يا اضافه کردن به متن و ثبت و انتخاب تصاوير هم‌سو با مفهوم جديد، خوانشي نوين از کتاب و برگ‌برگش به دست مي‌دهد؛

و اين خوانش هنرمند از صفحاتي از کتاب"تو مشغول مردن‌ات بودي"

 

**    تو مشغول مردن‌ات بودي/نشر حرفه هنرمند/گزيده شعر و عکس جهان/ترجمه محمدرضا فرزاد


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی