جستجو:
در:

از چشمان هيچ زني نبايد گذشت

گالري سيحون

11 ارديبهشت 1394
تا 16 ارديبهشت 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)


*از چشمان هيچ زني نبايد گذشت

چشم به سادگي انچه که ميبينيم نيست بلکه همراه با ادراک ذهني ما تکميل مي شود .به دلايل ناملموسي ارزش هايي را به ان نسبت مي دهيم که در تفکرما نفوذ مي کند و گاه ساختار فردي را تغيير مي دهد به بيان ساده تر مي توان گفت چشم بيان احساس و ذخيره شدن خاطرات نهفته است . نمود فيزيکي چشم از نظر فرهنگي در کالبد فيزيکي شهر به صورت واضح ملموس است . در شهر خاطرات فردي به خاطرات جمعي تبديل مي شود و اينگونه است که چهره هاي فردي کنار هم قرار مي گيرند و جمعي را مي سازند .اما انچه در اين ميان مي تواند ياري گر مخاطب باشد صرفا (از چشمان هيچ زني نبايد گذشت) نيست بلکه درست ديدن است و شايد يک فريم براي مخاطب اين مجموعه کافي باشد تا قادر باشد درست ديدن را بياموزد .زنان تنها با چشم هايشان مي توانند در مسير رستگاري قرار بگيرند "رحمت خداوند به چشم ها نزديک تر است تا مغز .

متريال هاي اين مجموعه عبارت اند از: جعبه کبريت –تيبک –کاغذ شکلات ..که حکايت از تغيير شکل دادن يک امر مصرفي است . در اين ميان امور به اصطلاح پيش پا افتاده از بالقوگي نابودي بيشتري برخوردارند تا امور ظاهرا مهم .

پرتره هاي اين مجموعه ديده شده و گاه عکاسي شده در خيابان هاي شهر و اتوبوس ها و متروها و.. است . پرتره هايي که هر روز ديده مي شوند و در فضاي شهر گم مي شوند و ديگر ديده نمي شوند مگر بر حسب اتفاق ..پرتره هايي که به ياد مي سپاريم و يا فراموش مي کنيم. تصوير يک چهره بر اساس رابطه ي دو سويه همراه با بار عاطفي خاطره و حس تجربه در ذهن بيننده يا مخاطب نقش مي بندد. زنان اين مجموعه را مي توان به يک اجتماع مرتبط  با حافظه ها و فراموشي ها که برخي از ان ها پيوند هاي عاطفي و همين طور روايتي دارند تقسيم کرد .پرتره هاي اين مجموعه حرف هايشان را روي صورتشان نوشته اند فقط بايد خواندن بلد بود .

و در اخر اين مجموعه بيان يک زمزمه ي فردي بود و فرياد زناني که کمبود خود را بايد پيدا کنند تا به دردهايشان پايان بدهند .

 

فاطمه عباس زاده


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی