جستجو:
در:

آجر و آجر با آجر

گالري شيرين

01 خرداد 1394
تا 20 خرداد 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 20 (غیرافتتاحیه)


هنر هادي هزاوه‌اي

هنر هادي هزاوه‌اي، روزي‌ات نو با سحري از نويد. تعالي و شوق. خلّاقيت است و نه يکي از تصاوير مکرر از کارگاه در‌آمده، که بستر نبوغ بسياري هنرمندان شده است.

هنر خلاق، در جستجوي راه خويش، هرگز تاريخ هنر را تکرار نمي‌کند. هادي هزاوه‌اي فقط با نگرشي تاريخي به هنر نوين خويش مي‌نگرد. در هنر او، ساختار فوقاني، کل ساختار را پنهان نمي‌کند. تک‌تک عناصر بر مبناي خودشان استوارند. هر چيزي خود‌‌ــ آشکار است. مجسمه‌ي او نشان مي‌دهد که چگونه اجزاي آن کنار هم گذاشته شده‌اند و چرا؟ به اعتقاد من، اين نمايشگاه، نمايشگاه بسيار مهمي است. به‌خصوص امروز در ايران.

جان دويي‌‌ John Dewey مي‌گويد: «فرهنگ و ادب، معيار جغرافيايي دارد. مکانيّت‌ِ هر جايي، با ارزشمندي‌هاي ثبت به مفهوم در‌مي‌آيد.» هزاوه‌اي بعد از سال‌ها نگارگري و مطالعه و تحقيق به آستانه‌ي فضايي کاملاً تازه و نو وارد شده است. تجربه‌اي نو، حساسيتي نو و توازني نو در ميان جسم و تصوير، ساختار و نمودار و زمين و ديوار.

مجسمه‌ي او، فضا را مي‌شکافد و به آفريشن مجسمه‌هاي نوئي که بوده است، تبديل مي‌شوند‌ـــ حاکم بر زمين و ديوارها. مجسمه‌اي است که سادگي‌اش نفي بررسي مي‌کند و با خلاصه‌سازي و تمرکز، خودش را به تمام فضاي اطراف مي‌چسباند.

جسم‌شناسي و تصويرشناسي در اينجا، همه متمرکز به نيروي جاذبه‌اي است که مجسمه را به جايگاهش ميخکوب مي‌کند. ساختار و چهارچوب مجسمه باز است و استقلال مجسمه و تصوير را نمايان مي‌سازد. مجسمه به اين جايش نيامده که مکان اطرافش را تغيير يا تعالي دهد.

حضورش در اينجا، به همسايگي ‌است ولي تمام فضاي اطاق را هم دربر‌مي‌گيرد. هزاوه‌‌اي فضاي اطاق را آنچنان تهي کرده و در آنجا مکاني را آنچنان مهيا نموده که اين مجسمه بتواند در آن مکان شکل‌ گيرد و در آن مکان رو در رو واقع گردد، فضا هم در آن مکان مجسمه را در ‌بر ‌بگيرد. ما به نمايشگاه وارد مي‌شويم ولي نه چون يک فضاي هندسي، در ميان يک چهارديواري، بلکه چون راهي به‌سوي رو در رو شدن با يک کار هنري. ساختار اين مجسمه، ردّ تمام اجسام متداول در مجسمه‌سازي را خواستار است. هزاوه‌اي فقط آجر به‌کار مي‌بَرَد.

يک منبع اثر بر هنر هزاوه‌اي را مي‌توان در تاريخ طولاني هنر، در ريشه‌هاي ساختار‌سازان قرن بيستم ‌ constructivists از جمله راد‌چنکو ‌Rodchenco، پيدا کرد. راد‌‌چنکو که بايستي در ميان ساختارسازان، آفريننده‌اي بزرگ و هنرمندي ژرف‌بين به‌شمار ‌آيد، مي‌گويد: «آنچه در زيربناي «فرم» قرار دارد. تعريف مفهوم ‌«ساختار» Construction است، در حالي‌که براي ديگران مفهوم «ترکيب و يگانگي» Composition مهم بوده است.

اين نويسنده اعتراف مي‌کند که شناخت او از هنر معاصر ايران محدود است ... نه فقط چون سال‌ها از ايران دور بوده، بلکه چون در ديدن آن هنر، تجربه‌ي بسيار محدودي داشته است.

سياوش ارمجاني

مينيا‌پوليس

17نوامبر2014

ترجمه‌ي دکتر خسرو ريگي


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی