جستجو:
در:

انجمن دلبرکان خيالي - قهرمانان کوهستان عشق

گالري محسن

08 خرداد 1394
تا 20 خرداد 1394
16 تا 21 (افتتاحیه)
16 تا 21 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

هنرمندان

شیرین فتحی


 

نمايش، تئاتر و انواع گونه‌هاي اجرا امکان زندگي کردن در قالب «ديگري» را براي انسان به وجود مي‌آورد: ماسک‌ها بر چهره‌ها گذاشته مي‌شوند، لباس‌ها بدن‌ها را مي‌پوشانند و آرايش‌ها بازيگر را پير و جوان، خبيث و خوش طينت معرفي مي‌کنند: نکته‌ي مشترک اين جاست که بعد از هر اجرا مي‌توان لباس ها را کند، آرايش‌ها را شست و نقاب‌ها را به کناري گذاشت. اين سياليت هويت، در عرصه‌ي هنرهاي نمايشي در بسياري موارد همراه با سياليت هويت جنسي در قالب متضادپوشي و ايفاي نقش جنس مخالف ظاهر شده است.

شيرين فتحي نيز در مجموعه آثار اخيرش با ارجاع به آثار هنري دوره‌هاي تاريخي و جغرافيايي گوناگون، حضور نمايشي و اجراگرانه‌ي خود را در قالب شخصيت‌هاي گوناگون ثبت مي‌کند: از اوناگاتا – مردان بازيگر در تئاترهاي کابوکي- تا شخصيت نقاشي‌هاي شازده‌هاي قاجاري و آثار فرنگي هم‌دوره‌ي آن. هنرمند در اين مجموعه، هنر دوره‌هايي از تاريخ را برجسته مي‌کند که در آن هويت جنسي- به لحاظ آرايش و پوشش- به عنوان پديده‌‌هايي نه چندان متعين ظاهر شده‌اند.

زماني که در مورد اين آثار صحبت مي‌کنيم اشاره به يکي از مهم‌ترين نظريه‌هاي معاصر در عرصه‌ي جنسيت، براي درک هرچه بهتر آثاري از اين دست ضروري است. نظريه‌ي کويير که تلاقي گاهي است ميان مطالعات جنسيتي و نظريه‌ي پساساختارگرايي، بيش از دو دهه است که بدل به يکي از مهم‌ترين نظريه‌ها در عرصه‌ي مطالعات جنسيتي شده است....

مهسا فرهادي کيا، ارديبهشت 1394


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی