جستجو:
در:

نجواي حواّ

گالري ايده پارسي

22 خرداد 1394
تا 30 خرداد 1394
17 تا 21 (افتتاحیه)
17 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

هنرمندان


" نجواي حواّ "

حواّ، زني است که در بهشت زاده شد و از بهشت رانده شد . اين زن در پيوند با باورهاي کهن زنانه ، بيانگر نوعي فراز و فرود توأمان در نگرش جامعه نسبت به زنان مي باشد . حواّ ، نمادي گويا از رويکردي دو قطبي نسبت به ماهيت وجودي زن است . در يک قطب اين ديدگاه ، زن به عنوان مادر، همسر و رکن اصلي زايش و حيات بخشي بشر، مورد احترام قرار مي گيرد و در سويي ديگر، نگرشي منفي وجود دارد که زن را نمادي از اغوا و فريبکاري مي داند. اين دوگانگي در تفسير ماهيت زنانه، سبب بروز تناقضات پيچيده اي در بطن تفکر عمومي نسبت به زن شده است.

نمايشگاه گروهي " نجواي حواّ " بازگو کننده ديدگاه هاي هنرمندان جوان در برخورد با مسائل زنان است . بيان جايگاه حقيقي زن و تأثير نگرش هاي فردي و جمعي بر شخصيت و نقش زن ، کنکاشي است که در آثار اين هنرمندان نمود مي يابد.

الناز صباغپور

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی