جستجو:
در:

شفاف - رويت ناپذير

گالري شيرين

22 خرداد 1394
تا 03 تير 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: چيدمان

هنرمندان

لیلی عامریافتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی