جستجو:
در:

گويي هر يک نيمه آن ديگري بوده است

گالري محسن

22 خرداد 1394
تا 03 تير 1394
16 تا 21 (افتتاحیه)
16 تا 21 (غیرافتتاحیه)
مدیا: کلاژ

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی