جستجو:
در:

ماه به خانه من مي آيد

گالري سيحون

29 خرداد 1394
تا 10 تير 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

« ماه به خانه من مي‌آيد»

اثر هنرمند جز گواهي زيبايي هيچ نيست و هيچ آموزه‌اي را پيش روي نمي‌نهد جز آن كه «حقيقتي» در آن نهفته باشد. هنرمند به دنبال « هنرِ مشاهده» است. «بِرتولت بِرشت» در دست نوشته‌هاي خود آورده است : « اين اقتصاي زمانه است كه چيزها را در روند تحولشان مشاهده مي‌كنيم». هيچ تحولي رخ نمي‌دهد مگر ضرورت آن فرا رسد. سرشت هنرمند در روند تكامل آثارش، در عين سادگي غامض‌ مي‌گردد تا آنجا كه در خيال ظريفش حتي با سايه‌ها انس مي‌گيرد تا « حقيقت» را تحليل نمايد و روح خود را در سرشت بنيادي‌اش نوراني بيند.

هنرمندِ نقاش در جستجوي نور  به وسعت ذهن مي‌نگرد تا لحظه‌ها را كشف و باور كند. تكرار مربع‌هاي كوچك در ابعاد يك بوم نقاشي و تجربه در فراز و نشيب زندگي پشت واژه‌هاي يك شهر، حاصل همنشيني نقاش با نور است تا ماه را به خانه‌اش راه دهد. نقاشِ پاكي‌ها، در سير تكاملي اشكال و نجواي رنگ‌ها همواره در جستجوي«خواب سپيد» است تا واژه « خلاء» را در ابعاد وسيع‌اش تجربه نمايد. نقطه‌ي پرگار در خيال نقاش آرام و قرار ندارد و بر هيچ مركزي نمي‌نشيند و حول هيچ دايره‌اي ثبات ندارد چرا كه سقف آسمان ذهن او بلند است و نور ماه دست يافتني.

مبناي اقتضاي زمانه در اثر هنرمند، مبتني بر تحول درون است تا در اين راستا، هنر مشاهده را بياموزد و چيزها را در روند تحولشان مشاهده كند زيرا به اعتقاد بِرتولت بِرشت : « از مشاهده هنر هرگز نمي‌توان لذت حقيقي برد مگر آن كه هنرِ مشاهده را درك نمايي». 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی