جستجو:
در:

انکار

نگارخانه مهروا

02 مرداد 1394
تا 12 مرداد 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
17 تا 21 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

مهرنوش سنقری


انکار

زين دو هزار من و ما، اي عَجبا! من چه منم!
مولوي

"خود، هميشه عاملي است فاقد اصالت و اعتبار که وظيفه و کارکرد آن پنهان کردن يک چندپارگي آزاردهنده است."1

انکار، جستجو در خويش از نگاه زني‌ست که بازتوليد خويش از نفي به اثبات2 رسيده است. هرچند تکاپو در اين مسير جنسيت‌پذير
نيست و يکي از دغدغه‌هاي آدمي از ديرباز تا کنون بوده است.
مجموعه‌ي انکار، تلاش‌هايي است که هنرمند در جهت و راستاي کشفِ خويش دارد. آن‌چه براي رسيدن به منِ فعلي در جايي بايد دوخته، جايي پاره شود و جايي ديگر تکرار گردد.
در حقيقت بازيِ ميان خودآگاه و ناخودآگاه با ابزار زبان (اثر خلق شده) است که لکان آن‌را يافتن اصالت و اعتبار مي‌داند- رسيدن به فاعل.
تکرار چهره‌ي هنرمند از زواياي مختلف، وصله زدن نيز در راستاي همين هدف صورت گرفته است.
نمادها (زبان مستقيم يا غيرمستقيم) موجود در آثار پلي است که هنرمند از آن به خويش برسد. رسيدن به آن ديگري که علت و غايت ميل است، ميلي که در اثر خلق شده نمود پيدا کرده است.

نيناعصري

 

 

1.گام به گام با جهان فلسفه مردن، داريان ليدر، ترجمه محمدرضا پرهيزگار

2."نظريه پسوآ" رسيدن به اثبات از راه نفي

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی