جستجو:
در:

آنچه سخت ست و استوار

گالري هما

16 مرداد 1394
تا 27 مرداد 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

هنرمندان

مهدی حامدی


بازي مفهومي آثار جديد مهدي حامدي اين بار به کشف رابطه ي بصري مينياتور و ساختار کوبيک جعبه هاي سيگار معطوف شده است . او با اين ايده ي محوري سعي دارد تا مخاطب را به زوال هويتي هنر بومي رهنمون کند .عنوان بندي " آنچه سخت ست و استوار دود مي شود و به هوا مي رود " اشاره اي ست به محتواي اين سري از کلاژهاي حامدي ، هنرمند در بيانيه ي اين نمايش مي نويسد : والتر بنيامين در تزهايي در باب فلسفه ي تاريخ مي گويد: " واگويه کردن گذشته به گونه اي تاريخي به معناي ارج نهادن آن نيست؛ بلکه به معناي فراچنگ آوردنِ خاطره اي ست که در لحظه ي وقوع خطر، همچون بارقه اي رخ مي نمايد". بازتوليدِ تصويريِ گذشته در فضايي که پيوند اجتماعي-سياسي- فرهنگي، در اختلاطي تصويري به هم مي آميزد، نشان از آن دارد که مدرنيسم به عنوان پارادايمي که در آن نداي خود- ارجاعيِ هنر سرمي دهد دوره اش به سر آمده است. " اين سري آثار جمعه شانزده مرداد در گالري هما به نمايش درمي‌ايد.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی