جستجو:
در:

فرشتگان بر فراز تهران

گالري طراحان آزاد

23 مرداد 1394
تا 28 مرداد 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

نرگس موسویفرشتگان بر فراز تهران | تصاوير چاپ سنگي عجايب المخلوقات ، پاسخي به تمام ابهامات ذهني من راجع به خلقت ناديدني بودند | هنگام نگاه کردن به اين تصاوير، درخت ها را واژگون مي ديدم. گياهاني مي ديدم که ســـــــر از ابرها بيرون آورده بودند. فرشتــــــگاني نگران معصوميت از دست رفتـه زمين ،ميان آسمان ايستاده بودند،گاهي خورشيد به بغل و گاهي در هيبت فرشته اي متاثر با داس مرگ | دراين کتــــــاب فرشته ها نماد خيرو ديو ها و اجنه و شياطين نمــــــاد شرند و اين نبردي ست نابرابر که در طول قرن ها در ادبيات کهن ايران و جهان ادامه داشته و هر چقدر به فرهنــــــگ عاميانه نزديـــــــک تر ميشود، ملموس تر مي گــــــردد | و حال اينجا تهران است | شهري که اين نبرد ابدي، پشت ديوارها و بر فــــــراز ساختمان هــــــايش که برانگيزانندهي حس نوستالژيک در من اند ادامه داشته و دارد | درمـــــجموعه ي حــــــاضر کوشيده ام به دنبال معنايي فراتر از معناي تصاوير مرئي هـــــر روزه اين شهــــــر، تصويري تازه از کشمکش دائــــــمي انساني بااستفاده از تصــــاوير خيالي ديو و پري و فرشته و چـــــاپ هاي سنگي عجايب المخلوقات خلق کنم | از زاويه غير جسماني تر که به تهران نگاه کنيم ، فرشتگان و ديو ها در نبردي ابدي براي تصـــــرف انسانيت پشت ديوارها و بالاي ساختمان هاي اين شهــــــر هستند | شايد..ســـــرمان را که بالا بگيريم و چشمانمان را که تنگ کنيم، فرشتـــــگاني را ببينيم با بــــال هايي به بلنداي ســــاختمان هاي تهران که بالاي ســــرما ن پرواز مي کنند | نرگس موسوي

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی