جستجو:
در:

سه قطره از اکسير کاريدوِن

نگارخانه آرته

06 شهريور 1394
تا 16 شهريور 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحي - نقاشي- ويدئو- چيدمان- چاپ دستي

گرد‌آوری توسط:

امين شاهمرادي


پس ساحره، پاتيل جادويي خود را به او سپرد تا نگهدار آن باشد. اما تاليسين سه قطره از اکسير درون آن نوشيد تا تمام آگاهي جهان از آن اش شد. کاريدون دانست، پس او را بلعيد و دوباره زاد و در رود رها کرد.

- افسانه تاليسين : اسطوره سلت

رفتارشناسي اجتماعي بر پايه تئوري جرج هربرت ميد جامعه شناس و نظريه پرداز پراگماتيست امريکايي، بدون آن که ميراث ژنتيکي و تجربه هاي دروني فرد را ناديده گيرد، به کنش هاي اجتماعي و واکنش هايي که در فرد بر مي انگيزند، بسته است. تا پيش از ارايه نظريه Social Self ميد، روان شناسان و جامعه شناسان بر اين باور بودند  "خود"  تنها از فاکتورهاي بيولوژيک و وراثتي متاثر است. ميد توسعه و شکل گيري "خود" را نه از لحظه تولد بلکه پس از تجربه هاي اجتماعي و فعاليت هاي درون جامعه مي داند. بر مبناي اين نظريه سه فعاليت سبب توسعه "خود" مي شود:

1. زبان: سخن گفتن، سمبول ها، زبان بدن، کلمات و صداها

2. نقش: بيان حالت ها و نقش آفريني هاي متفاوت در شرايط مختلف اجتماعي

3. بازي: مقايسه و پذيرفتن قواعد و قوانين بازي به عنوان دلايل پيروزي يا شکست

بر اساس اين نظريه "خود"  از من مفعولي و من فاعلي تشکيل شده است.

من مفعولي بازتاب دهنده آموخته ها و انتظارات اجتماعي ست. اين بخش از "خود" افزون بر اين که نيروهاي سازشگري و نظارت اجتماعي را باز مي نمايد، از شکستن قوانين و زير پا گذاشتن عرف جلوگيري مي کند.

من فاعلي درکي ست که هر فرد از خود در هر لحظه از زمان دارد. اين بخش "خود" به فرد اجازه مي دهد فرديت و خلاقيت خود را با وجود محدوديت ها حفظ کند. من فاعلي، سوبژکتيو است و آگاهي دارد چه بخشي از خويشتن تحت تاثير جامعه است و چه بخشي بر اساس تمايلات و باورهاي شخصي.

??

 

?امين شاهمرادي?

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی