جستجو:
در:

شهرک‌هاي برنجي

گالري طراحان آزاد

06 شهريور 1394
تا 11 شهريور 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

شهرک هاي برنجي ...

 

شاليزار هاي برنج شمــــــــال ايران در حال حاضر با مرزبندي هاي جديــــــد خود، نمايي عجــــيب به خود گرفته، نمــــــايي که در طــــــول تاريخ زراعي خود هرگز با آن آشنا نبود است. اين عکس ها چشم انداز امروزي اين زمــــــين هاي طــــــبيعي قطعه قطعه شده را به نمايش مي گذارد | از آنچه برمي آيـــــــد قرار است اين قـــــــطعه ها به ويلايي براي لـــــذت مردم از طبيعت تبديل شود. طـــــــبيعتي که ديگر نيست و اين نبود حاصل کاري است که توسط خود مردم صورت گرفته است | و ايـــــــــن آغاز پيدايش شهــــــــرک هاي برنجــي و پايان مزارع سبــــــز برنج است | اين عکس در سال 1389 تا 1392 در استان هاي مازندران و گيلان ، بصــــــورت آنالوگ و ديجيتال تهيه شده است. مسعود مومن ها

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی