جستجو:
در:

انسان امروز

گالري دنا

16 مرداد 1394
تا 26 مرداد 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

هنرمندان

آزاد احمدی


 

من انسان امروز هستم، نيمي چشم سيال نيمي چشم مکانيکيامروز و براي هميشه از

سکون آدمي رهيده‌ام و در حرکت مداوم بسوي انسان امروز مي‌رومشعورم با اشيا تغيير

مي‌کند، و انسان‌ها را با حرکات ماشيني وآشفته مانور مي‌دهم تا انسان امروز را کشف کنم

تا ارتباط متقابل انسان و اشياء را به تصوير بکشم و روزمرگي انسان امروز را به رخ اجتماع بکشم

راه من به جانب آفرينش، ادراکي نو از اين جهان است.بنابراين جهان نا‌شناخته‌ي انسان امروز را به

 شيوه‌اي تازه برايتان توصيف مي‌کنم و شناخت مفاهيم را در ارتباط بودن‌ها و نبودن‌ها به زير مي‌کشم و مفهوم مجرد آ نها را باورم يکنم.

انسان امروز وامدار گذشته و رسوبي ذهني است که امروزه در مقابل آن به ناچار واکنش نشان مي‌دهد.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی