جستجو:
در:

ترا نمي بخشم

نگارخانه الهه

20 دي 1392
تا 30 دي 1392
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

ریحانه حسینی


   

ترا نمي بخشند
مرا نبخشيدند
ترانمي بخشم
ترا که تشويشي 
ترا که ترديدي 
ترا که پچ پچ زير لبي و رخنه ي ذهن
  
ترا نمي بخشند
به تهمت ديدن
به جرم زمزمه کردن ، 
و عشق ورزيدن
به اتهام شنودن، 
و بازگو کردن
مرا نبخشيدند
ترا نمي بخشند

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی