جستجو:
در:

بودن در ميان قاب

نگارخانه آرته

20 شهريور 1394
تا 30 شهريور 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

هنرمندان

شفق کلهر


بودن در ميان قاب

مي پندارم عکاسي روندي است براي ارتباط با آنچه نامش را هستي و زندگي مي گذاريم. هر آنچه در آن هست در مقام يک انسان، زن و بعد يک مادر.

روزهاي پس از بدنيا آمدن فرزندم کمتر فرصتي بود تا با دوربين بيرون از خانه عکاسي کنم اما در طي روزمرگي هايم که ميان کار فرزند و زندگي تقسيم شده بود فرصتي يافتم تا در آينه نگاهي ديگر به خود و آنچه بر من مي گذرد بياندازم. آينه ام آينه ايست که هر زني در خانه اش دارد.آينه اي براي اصلاح صورت و آرايش کردن، نماديست زنانه و ابزاري  براي خود آرايي در جهت خود نماياندن ،اما روايت موجود به لحاظ نوع کارکرد از آينه رسانه اي ساخته تا حضور زن در خانه در برخورد با افراد  داخل خانه را در حضورپنهان و آشکار به تصوير کشد .آينه وسيله اي بود تا انعکاس واقعيت هر آنچه احساس مي کردم در ميان مشغله هايم گم کرده بودم را بازيابم و گاه وسيله اي بود تا حضور من را در عکس ها بازتوليد کرده وهمچون اشارتي خود را با آن بازيابي کنم.

مجموعه خودنگاري حاضر نشاني از پرسه هاي من ميان  اشياء و اشخاصي است که دوست داشتن ها  و مسووليت هاي گوناگون زندگي ام ميان آنها مي گذرد. بخشي که هرچقدر تکنولوژي پيشرفت کند هم تغيير نمي يابد .  در کنش و تعامل با ديگران ،ديگراني که نقش تو در مقام يک انسان را درون قاب ترسيم مي کنند،همسر بودن،مادر بودن.

در ابتدا ثبت تصاوير با تلفن همراه آغاز شد. اتفاقي که از سر گذران زمان و زندگي بود اما در ادامه مجموعه اي شکل گرفت از يک زندگي، برش هايي واقعي از حادثه روزمرگي هايم.

حضور فيزيکي عکاس به عنوان بخشي ازعناصر کادربندي در ثبت تصاوير هميشه بخشي از جهان ذهني و بصري است پشت ويزور دوربين که ديده نمي شود.اما اين مجموعه فرصتي به من داد تا در ميان قاب  عکس هاي زندگي ام حضوري هميشگي را به تصوير بکشم.شايد در لحظه هايي اين گونه به نظر آيد که از روند روزمرگي کنار گذاشته شده ام اما به واقع تمامي عناصر تصوير در قاب هاي ارايه شده روايتي از يک محور ثابت دارند و آن آيينه اي است که بدون هيچ تفاوتي بازنمايي از من است.

من در ميانه قاب بودن را به تصوير کشيدم.روايتي ساده از زندگي.چنان ساده که گاه نمي بينيم شان اما هستند و ما درگير آنهاييم و يا آنها درگير ما.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی