جستجو:
در:

خالکوبي

گالري سيحون

20 شهريور 1394
تا 01 مهر 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: مجسمه

هنرمندان

صادق ادهم


مجموعه آثار صادق ادهم با موضوع خالکوبي روي شيرهاي سنگي را مي توان نقطه عطفي در نگاه به کارکردهاي هنري آثار تاريخي دانست.

شيرسنگي هاي خالکوبي شده به حاملان روايت تاريخي بدل ميشوند، به ابژه هايي که نماد ويژگي غير انساني تاريخ و زمان از دست رفته هستند .

خالکوبي هاي روي بدن شيرها در حقيقت گشوده شدن زبان تازه و رسانه اي جديد براي خوانش دو باره رويدادهاي تاريخي است . ويژگي انعکاسي و بازتابي افراد و شخصيتهاي تاريخي به يکباره در بدن و ساختار شيرهاي سنگي جاري و ساري مي شود، شيرهايي که به يکباره جايگاه هستي شناسانه يافته و بازگو کننده معرفت تاريخي رازهاي پنهان در زير خاک هستند.هستي شناسي و تاريخ با ارواح و اشباحش وارد ميدان مي شود.

پريدن از خواب عميق تاريخ به زخمها و خالکوبي نياز دارد.

يونس يونسيان

مولف منتقد و پژوهشگر


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی