جستجو:
در:

بر گردن ماه

گالري هما

10 مهر 1394
تا 21 مهر 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی- کلاژ

یکی از پرسش های اصلی هنر مدرن و معاصر ایران این بوده که آیا استفاده از هنر سنتی و بومی می تواند امکان برای رهنمون شدن به تصویری اکنونی باشد ؟هنرمندان ایرانی بسیاری با موضوع مینیاتور کلنجار رفته اند ولی در کمتر نمونه ای از این رجوع به تاریخ تصویری ، گذر از ماهیت سانتیمانتال به چشم می خورد سیما شاهمرادی تمهیدی به کار گرفته تا درچمبره ی چنین رخوتی نیفتد ، او مینیاتورها را به عنوان .کارماده فنی به هم کلاژ کرده و تصویری می سازد که در ساخت ریختی اثرش مینیاتورها صرفا نقش انفعالی یک عنصر تصویری را بازی می کند و در نهایت آنچه به ما نشان داده ست فراتر از گفتمان مینیاتور به واگویه ی شخصی هنرمند بدل شده است. این به حاشیه بردن و استحاله ی مینیاتور تعمدی ست که شاهمرادی را از دیگر هنرمندان هویت محور متمایز می کند.شهرام خداوردیان در مقدمه این نمایش به نقش دو پهلوی تصویر زن معاصری که از درون جنگ مردانه ی مینیاتورها بیرون آمده اشاره داشته است و این را بیانیه ی اصلی هنرمند معرقی می کند.گالری هما از 10 تا 21مهرماه میزبان این کلاژهای سیما شاهمرادی خواهد بود .


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی