جستجو:
در:

دوره ی قلبی

گالري شيرين دو

17 مهر 1394
تا 29 مهر 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: مجسمه- حجم

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی