جستجو:
در:

گربه به مثابه ي روش

گالري هما

20 دي 1392
تا 01 بهمن 1392
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)


 پيدا کردن موجوديتي که خود را به هيئتي غير خود ارجاع دهد کار ساده اي نيست، گربه چنين نشانه اي ست؛ موجودي زنده که هر روز در چشم ماست و بالطبع جاي بزرگي در خاطره ي جمعي مان دارد، اما حضورش چندان عيني نيست. گربه نشانه اي ست از مکر مهربانانه، از دوستي ما به سرزمينمان و نيز عشق همراه با ناشناختگي در نسبت ما با او.

رضا ياراحمدي در سري "گربه به مثابه ي روش"، سراغ چيدمان گربه ها رفته است، تصويري که در عين آشنايي براي ما، در قالب مجسمه ناآشناست. ده مجسمه ي او در اين سري چه در پرداخت ذهني نسبت به مجسمه و چه در نحوه ي اجرا، نشان از تغييري بنيادين در مواجهه ي اين هنرمند با عيني کردن ايده ي مجسمه سازانهاش دارد.
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی