جستجو:
در:

جنگل سیاه

گالري طراحان آزاد

06 آذر 1394
تا 17 آذر 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

جواد مدرسیجواد مدرسی در گرما گرم انقلاب 1357 در شهر مذهبی مشهد متولد شد . جائیکه جز برای تحصیل دانشگاهی آنرا ترک نکرد و فضای شهری آن با همه ی ابعاد بیرونی و درونیش بر آثار خلاقانه ی او تاثیر گذارد | بازنمایی فضاها ، بناها ، پشت بامها ، پنجره ها و نماهای دور ، از ابتدا به تم اصلی کارهای او تبدیل شد . این مسیر در امتداد خود هر چه بیشتر از فضای عینی فاصله گرفت . شهرهای مدرسی به مرور از قید زمان و مکان فارغ شد و جنبه ای متافیزیکی یافت . ساختمانها و مناظر آشنای شهری جای خود را به مکانی ازلی ابدی دادند . جائیکه میتوانست هر کجا باشد | مجموعه ی حاضر که ششمین نمایشگاه انفرادی او در گالــری طراحان آزاد است ، به طــراحی های کوچک او اختصاص دارد که جنبـــــــه های پیش گفتــــــــه را به شــــــــکلی خود انگیختـــــه تر و فـــــی البداهه ارائــــــــه میدهد 

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی