جستجو:
در:

چیزهای دیگری درباره ی طراحی

گالري هما

27 آذر 1394
تا 08 دی 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحی

هنرمندان

اشکان صانعی


نمایش " چیزهای دیگری درباره ی طراحی " در ادامه سری های گذشته اشکان صانعی گفتگویی ست ماهوی  درباره ی آنچه این هنرمند درباره ی طراحی معاصر می اندیشد . در بیانیه نمایش نوشته است که بر طراحی بودن این قطعات اصراری ندارد چون همین پذیرش مدیومی، واقعیت " طراحی " به عنوان کنشی معنا ناپذیر را مختل می کند . او در چیدمان طراحانه حاضر که بخش اعظم آن را سری" شکننده " تشکیل داده است به بیننده اش نشان می دهد که طراحی در واقع در تعلیق نگاه داشتن شکل ابراز قطعه هنری ست نه مشخصات فیزیکی یک قطعه ی هنری . 

فرحناز فراشاه 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی