جستجو:
در:

کاليگرافي جايگزين 3

گالري هما

04 بهمن 1392
تا 15 بهمن 1392
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)


 در چند سال اخير برخي از هنرمندان خوشنويس تحت تاثير كارويژه ي خلاقه ي کاليگرافي -در ديگر زمينه هاي تجسمي- آزمون و پويش هاي تازه اي را چه در حوزه محتوا و چه در ريخت آغاز كرده اند و عموما آنچه از رهاورد آن ها ايفاد شده، مبتني بر نوعي استفاده غير متعارف خط در مديوم هايي ست كه پيش از اين جسارت استفاده از آن ها در سوابق كاليگرافي مدرن ايران ديده نشده است. ممكن است دامنه ي اين تجربيات در مقايسه با تحولاتي كه در نقاشي و مجسمه شاهدش بوده ايم چندان ساختارشكن محسوب نشود اما اگر روحيه ي سترون و محافظه كار جامعه ي درگير با خوشنويسي را بشناسيم، ابعاد دگرگون كننده ي اين جريان نو را با تامل افزون تري خواهيم نگريست.

نخستين مجموعه گروهي کاليگرافي جايگزين دي ماه 1390 در گالري هما به نمايش درآمد؛ هدف از چينش نفرات در آن سري، معرفي آثاري بود كه کوشش خود را معطوف به ابعاد غير تزئيني خط- نوشته کرده و گسترش فاهمه ي  خط- نقاشي را در بستر معاصر دنبال مي کردند؛ مجموعه اي که در سال بعد در آرت فر وين نيز به نمايش درآمد.
نسخه ي سوم کاليگرافي جايگزين با قطعاتي از عليرضا آستانه، محمد بزرگي و بابک رشوند به هنرمنداني پرداخته که جملگي از جهان کاليگرافي کلاسيک آمده اند اما نتايج دگرديسي نقاشي- نويسه هاشان کاملن مسيرديگرتري پيش گرفته است.
 

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی