جستجو:
در:

اصفهان، حوالی

گالری اِمکان

11 دی 1394
تا 28 دی 1394
15 تا 20 (افتتاحیه)
17 تا 21 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحی

هنرمندان

وحید حکیمافتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی