جستجو:
در:

سبیل

گالري دنا

18 دی 1394
تا 30 دی 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

گرد‌آوری توسط:

محسن ثقفیسبیل [سِ]: ... مأخوذ از «سبله» موهایی که بر زیر لب بالا بروید، بروت، شارب، سبلت. ... \\ آرایشی که از وسمه یا وسمه و سرمه و غیره زنان بتقلید مردان در پشت لب کنند؛ تا شبهت برخیزد که همه ناصبیان با سبیلهای بسوها بکرده اند. (کتاب النقض ص 391)
-    سبیل چخماقی؛ آنکه بروت دنباله برگشته بسوی بالا دارد.
-    سبیل کلفت؛ آنکه سبیلی انبوه دارد.
-    سبیل گنده؛ آنکه بروتی کلان دارد. 
بُروت: سبلت یعنی موی لب. مجموع مویهای لب برین. شارب

 

 

اجرای پرفورمنس محسن ثقفی جمعه، ۲۵ دی ساعت ۷تا۸

اختتامیه و نشست نقد و بررسی نمایشگاه، چهارشنبه ۳۰ دی ساعت ۱۸ تا ۲۰


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی