جستجو:
در:

لفظ خالی

گالري 26

25 دی 1394
تا 07 بهمن 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

لفظ خالی
 
مصائب امروز برایم، همچون ریشه های درهم تنیده ای میماند که در طول زمان شکل گرفته و بر هم پیچیده اند. و دیگر از  سر تکرار و عادت به سختی برایم قابل رویت اند، چیزهای وهم آلود، کدر اما آشنا.
مرده ریگی حقیر همچون میراثی گرانبها، روایت‌ گر گذشته ای که نسل به نسل پیش  آمده و اکنون با زمانم خو گرفته. خویی به ظاهر آرام.
 خالی همیشه میانه الفاظ رشد کرده است در شرایطی که بدون تغییر مهیا است.سرشتی که بوده، هست و انگار همیشه اینچنین خواهد ماند.
نقاشی ها و عکس های گذشته  با ظاهری دور از امروز تصویر گر مردمان غریب و نادیدنی دیروزند ولی پیوندی، درونی را میتوانم با آنان احساس کنم آنچنان که گویی خود من هستند. 
 خواسته یا نا خواسته جوانه میزنم، بزرگ می شوم، و زیست می کنم در بستری از ناملایمات و نا همگونی ها.

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی