جستجو:
در:

ز رود خشک بانگ تر برآورد

گالري طراحان آزاد

18 دی 1394
تا 23 دی 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

لیلی درخشانی


 

آنجا که می توان صدای روح و جان انسان را از زبان خودش در هر گوشه ای از گیتی - با هر زبان و ملیتی - شنید و خلجان روحی و هیجاناتش را درک کرد دنیای راز الود موسیقی و ترانه و شعر است. " از کتـــــــاب زنان و سروده هایشان نوشته ی صادق همایونی" | دنیای آوا و خواندن نه تنها با هیچکس بیگانه نیست، بلکه با همــگان آشناست و با خود ارامشی دارد به فرحناکی نسیم آنچنان که هر زخم درونی را مرهم است و هر روح مضطربی را پناه زمزمه های آدمـــــی، کوتاه یا بلنـــد وسیله ی انســـــــان است در ابراز هیجانات ناشی از سـر خوشــی و نشـاط و انـدوه و ماتم و عشــق و  ... | نــمایشگاه حـــاضر برآمـــده از چنین نگاهی اســـت به زمزمــــه ها و خوانـــــــدن های زنـــــان که با همــــه مـــوانع به پیـــش می رود


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی