جستجو:
در:

پاره های زمین

نگارخانه آرته

09 بهمن 1394
تا 18 بهمن 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

هنرمندان

محمد زرقی


پاره های زمین

Pieces of the land

ما زاده طبیعتیم و این خود دلیلیست بر اهمیت و ارزش آن. با این حال چند قرنیست حرکتی را آغاز کرده ایم که بی تردید پایان آن پایان خود ما یعنی نسل بشر خواهد بود... ریشه های زندگی در طبیعت است...نابودی آن برابر خواهد بود با نابودی خودمان... همچون آنکه لوی استروس می گوید :

جهان بدون انسان آغاز شد و بدون شک بدون انسان پایان خواهد یافت.

 

We are born of nature, and this is the reason for the important and value of it. Nevertheless, we have started a motion for several centuries that end of it is our own end will be end of the human race, without doubt …. The bases of the life is in the nature … Destroy it equal to destroy ourselves…

As Levi-Strauss says:

The world has begun without human and with no human will be end, without doubt.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی