جستجو:
در:

آنچه بر دیوار ماند

گالري گلستان

09 بهمن 1394
تا 14 بهمن 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

« آنچه بر دیوار ماند »

هر آنچه در نمایشگاه کنونی آمده نتیجه كوچه‌گردی‌های من در محله‌های مركزی تهران از نیمه سال 1392 تا پایان سال 1393 است. دلبستگی‌ام به پیاده‌روی، شوق دیدن گوشه‌هایی از تهران كه سال‌ها در حسرت آن بودم و البته عكاسی که آنرا بسیار دوست می‌دارم، هرسه انگیزه‌ای شدند تا به آنچه در ابتدا روی دیوارها و پس از آن بر دیگر سطوح شهر نقش بسته نگاهی دگرگونه نمایم. گاهی از آنچه می‌دیدم دلزده شده اما بیشتر آنان را زیبا، فریبنده و پر راز و رمز می‌یافتم.

برایم بكاربردن اینهمه نوشته و شكل با رنگ‌، اندازه، بافت و درهم تنیدگی با در و دیوار و پنجره و زمین و هرجایی‌كه برای نوشتن و كشیدن مناسب بوده، جذاب و جالب بود. جلوتر كه رفتم از انرژی و جنبشی نهفته در آن‌ها حیرت‌زده شده گاه آنرا با یك تابلو از هنرمندی نام‌آور یكسان می‌دیدم.

از اینرو برآن شدم تا با عکسبرداری از میان انبوهی از این نقش و نوشته‌ها تنها تكه‌ای را ـ آنگونه كه دلخواهم بود و به پیشینه بیش از سه دهه كارم طراحی گرافیك باز می‌گشت ـ برداشته و قاب نمایم تا شاید این پیراستن برای چشمـان دیگر دیدنی‌تر شود.

از اینرو بیشتر عكس‌هایی كه در اینجا خواهید دید نتیجه چنین رویكردهایی از سوی شهروندان است. بی  آنكه پدیدآورندگانش دستی در هنر داشته باشند. هرچند کار تنی چند از آنان نشان از ذوقی هنری كه كج رفته و یا که سركوب شده نیز دارند.

به گمانم اینگونه كنش‌های‌ شهروندان می‌تواند زمینه پژوهشی تازه برای آنانكه در پی شناخت چیستی و چرایی چنین رفتارهای‌اند، باشد. هرچند اگر كاری در اینباره شده من از آن آگاه نیستم.

در این نمایشگاه بیشتر آثاری که کمتر نشانی از خط و نوشته داشته و بیشتر حال و هوای انتزاعی دارند به نمایش درآمده است. بر آن بوده‌ام تا اینبار بینندگان خود به جستجو و یافتن راز ورمز در آن برآیند.

 

با سپاس فراوان

مهدی گوران سوادکوهی

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی