جستجو:
در:

بی مرزی

نگارخانه لاله

09 بهمن 1394
تا 21 بهمن 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
9 تا 19 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان


شهود بعد دیگری از هستی، مستلزم ذهنی تواناست. اثر هنری به مثابه‌ی پنجره‌ای گشوده به مفهومی نو،نامتناهی و گاهی مبهم، تفکری ایجاد می‌کند که برهانی‌ست بر خلق آن. رویارویی با این تفکر موجب ورود به جهانی نامحدود می‌شود. از این رو جایگاه هنر معاصر و دسته‌بندی آن بطور خاص و بدست آوردن دیدگاهی قابل پذیرش بدون مطالعه هنر قرن بیستم ممکن نیست. شاخه‌های هنر امروزی ریشه‌های به هم گره خورده‌ای دارند و دچار بی‌مرزی شده‌اند و مخاطب امروزی با افکار قطبی شده در مواجه با اثر دچار سردرگمی می‌شود که خود بازتاب آلوده شدن به دنیای معاصر است. حال هنرِ بی‌مرز به عنوان روشی برای آنچه مستلزم کشف و شهود است به هنرمند، اثر هنری و مخاطب کمک می‌کند خود را جدا از روزمرگی در بستری متفاوت با نگرشی شخصی و در عین حال دارای وحدت بیابد.

در مجموعه حاضر شاهد تجربه‌های تصویری آگاهانه در معنای آثار و گاه در زبان بیانشان هستیم که دیدنشان فرصتی است برای ورود به جهانی که بدان پرداختیم.

سبا گیلکی - بهمن‌ماه 94

 

هنرمندان:

مرضیه بقایی، مونا ترابی سرشت،امیر محمودیان، مهرداد کریمی، صفا کسایی، میلاد خانواده، هامون علیپور، غزاله ابراهیمی، زهره حسینی،شعیب کاشانی، زینب ماهانی، مجتبی ادیبی، الناز داودیان، سبا گیلکی


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی