جستجو:
در:

روی کاغذ

گالری اِمکان

23 بهمن 1394
تا 10 اسفند 1394
15 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحی

هنرمندان

رعنا فرنود


«روی کاغذ»

طراحی‌های رعنا فرنود

رعنا فرنود در نقاشی‌هایش همواره از مرز بازنمایی تجربه‌ي زیسته از یک سو، و غرق شدن در عوالم شخصی فارغ از دغدغه‌هاي اجتماعی از سوی دیگر، فراتر رفته‌ است.  بدن‌هاي پف‌كرده‌ي نقاشی‌های او با نخ باریکی به جهان انضمامی متصل‌اند و سبکبالانه از قید و بند بازنمایی فاصله می‌گیرند. او در مصاحبه‌اي می‌گوید: «پرتره‌هايي که من به تصویر کشیده‌ام پرتره انسان‌هایی است که توانسته‌اند از یک شرایط غیرعادی جان سالم به‌دربرند و زنده بمانند. تأثیرات این شرایط کمابیش در چهره‌هاشان دیده می‌شود». شاید همین توجه به تأثیرات نیروهای اجتماعی، و نه حضور بی واسطه‌ي عناصر اجتماعی است، که دنیای هنری خاص او را پدید آورده است.

این نمایشگاه برگزیده‌ای است از طراحی‌های سه دوره‌ی متفاوت و متوالی که در کنار هم دیده می‌شوند. این آثار، شاید همان نسبتی را با جهان هنری او دارند که نقاشی‌هايش با جهان پیرامون ما؛ هر یک بخشی از جهان ذهنی هنرمند را بر ما آشکار می‌کنند و در عین حال، نشانه‌ای هستند از کل آن جهان.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی