جستجو:
در:

این همانی

نگارخانه آرته

07 اسفند 1394
تا 14 اسفند 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان


اسامی هنرمندان به ترتیب حروف الفبا: آتوسا آل بویه- مارال اقبالی- نگار تکبیری- هلیا جعفرزاده- گلبانو حقیقت- حسن زکی- سالیا شهریاری- آناهیتا صدری- پریسا کریم زاده- آذین لاری لواسانی- پارسا مهرداد انتخاب و راهنما : نازنین داوری جمشید حاتم

 

این همانی

( Identification)

 

تأويل در حوزه فهم علوم انسانی با آنچه اندیشه ي انسان امروزی تولید میکند مرتبط است. فهم از اجزاء و عناصر درونی جریان زندگی انسان هم عصر ما، مدامأ در چالش فهم موقعیت های اطرافمان میکشاندمان؛ سبب میشود کانون توجه بشویم،استعداد زندگی در دنیای جدید را بیابیم، نابریده از محیطمان به طبیعت و پدیدارهای آن از منظر بیرونی بنگريم و به ناخواسته به خود بگوییم؛ چه شاهکاری است این انسان...

من کی هستم؟ من مهمم؟ چگونه با جامعه ام ارتباط می یابم؟ یک شخص بودن به چه معناست؟

اینان همان بيشمار پرسش هایی هستند که ماها در تلاش برای پاسخ یافتنشان به وجود یک هویت یا همان بودن در طول زمان یک انسان رسیده ایم. بدنمان شیءاي فیزیکی است در فضا، دارای قد و وزن مشخص، دیده و لمس شونده، ساخته شده از اتم هایی که علم شیمی آنهارا میشناسد، حال آنکه ذهن مان امري غیر فیزیکی است که در فضا قرار نداشته و قابل تشخیص از طریق علم شیمی نیست. در تفکر ذهن و مغز یکی شده ي این همانی انگاری، در مقابل دوییتی انگاری مغز و ذهن، رویدادهای ذهنی همان رویدادهای مغزی می شوند و بدین سان انسان فاعل در مقام سوژه به دنبال مشغله همیشگی ذهنش یعنی خود آگاهی با محیطش نه که بیگانه بلکه همسان، یکسان و این همان می گردد.

در این همانی های ما، هستندگان از طریق هستنشان در یگانه راه تماس با جهان تصويري به زبان عكس مضمون کامل جهانشان برای انسانی که ذاتی جهانمند دارد را بر ملاکرده؛ در چارچوب مسیر پایدار تصویرشان، برای به دوش کشیدن بار جهان خود ساخته شان آشیانی استوار می کنند.

ورای تمام مصالح بکار رفته در آفرینش این ها، محتوا و ارزشی در آنها نهفته است که هویت و ماهیت شان را تشکیل می دهد. توجه به تمام ابعاد وجود آدمی، اهتمام به شناخت ناخود آگاه فردی، انسانی این همانی، بدون هیچ حد ومرزی ....

 

نازنین داوری

ششم بهمن هزار سیصد و نود چهار شمسی


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی