جستجو:
در:

یکی از همین شبها

گالري طراحان آزاد

14 اسفند 1394
تا 19 اسفند 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)


 

محمدعلی بنیاسدی را به عنوان طراح، نقاش و مجسمهساز میشناسیم. او علاوه بر طبعآزمایی در گونههای مختلف هنری، سالهای زیادی را به مصورسازی کتاب و مطبوعات سپری کرده است. حاصل این تلاش، هزاران تصویرسازی و جوایز و افتخارات متعددی چون کاندیداتوری برای جایزه هانس کریستین اندرسن 2012 است که باعث شد او در میان 5 تصویرگر برتر جهان قرار گیرد. | گرچه تصویرسازیهای او برای گونههای مختلف ادبی خلق شدهاند، ولی با توجه به اینکه او سه بار متن هزارویک شب را مصور کرده، شاید بتوان داستانهای هزارویک شب را متن مورد عـــــــــــلاقه هنرمند به شمار آورد. او نخستین بار، بازنویسی هزارویک شب برای کودکان از شکوه قاسمنیا و نرگس آبیار (پیدایش، 1384) را در سه جلد مصور کرد و سپس به مصورسازی متن کامل هزارویک شب با ترجمۀ محمدرضا مرعشیپور (نیلوفر، 1390) پرداخت. آخر بار، بازنویسی منظوم هزارویک شب از کاظم مزینانی (منادی تربیت، زیرچاپ) را دستمایۀ خلق آثار هنری قرار داد. مجموع تصاویر این کتابها بیش از دویست تصویر است که بدون شک پس از نسخۀ مصور هزارویک شب اثر صنیعالملک و شاگردان (1268-1275ق.)، بیشترین تعداد تصـــــــــاویر برای این کتاب به شمار میآید. | هر کــــــــــــدام از این تصاویر نه تنها روایتگر و مکمل متن کتاب هستند، بلکه به خودی خود و به عنوان یک تابلوی نقاشی نیز ارزشمند و دیدیاند. نمایشگاه حاضر تلاش دارد گزیدهای از این آثار را از میان اوراق کتاب بیرون آورد و به مدد شیوۀ چاپ سیلک ارزشهای هنری آنها دیگر بار در منظر نظر قرار دهد. بدون شک استفاده از مدیا و فورمت جدید باعث تغییراتی در تصویر اصلی شده است. | هزارویک شب سرزمینی سراسر شگفتی است؛ دیوان آمیخته با آدمیان، گدایان پادشاهییافته، رهروان سفرهای معـــــــجزهآسا، عشقهای دیریاب، نفرین و دعاهای کارگر، آدمیان در جـــــــــــلد جانوران، جادوی ســـاحران و ... همگی دنیایی ممـــــــــلو از شعبده و جادو میسازد که شگفتی آفرین است. بنیاسدی جادو و شگفتی هزارویــــــــک شب را در تصـــــــاویر خود وارد میکند. تصــــــــــــــــاویر که ترکیبی لایلایه از طراحیهای دستی، تصاویر چاپ سنگی، بافتهای کامپیوتری و ... هستند، فضای وهمآلود و پررمزوراز را پدید میآورد که مخاطب را به حیـــــــــرت وامیـــــــــــدارد و او را به درون دنیای افســـــونگر شهرزاد میکشاند. با این حــال تصاویر جـــــــــهان اغواگــــــــر داستانهای شهــــــــــــرزاد از دنیای امـــــــــــروز ما جدا نیســـت و افراد واقــعی در تصـــاویر به چشــــــــم میـخورند و زنــدگی روزمــــــره در آنهـــا جارییـــست.

علی بوذری


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی