جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد. اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد. هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد. گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد. نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد

نمایشگاهی برای دادن دیه ی یک محیط بان

چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ تا پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴

بیانیه

 

دوستان عزیز من

اعایدی از فروش آثاراین نمایشگاه برای دادن دیه ی یک محیط بان صرف می شود

محیط بانی که اعدامش تایید شده

نجاتش دهیم

هنرمندان نمایشگاه

هنرمند مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

آثار نمایشگاه

اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.