جستجو:
در:

دانستنيها (تکنيک‌هاي ايراني)

گالري زيرزمين دستان

18 بهمن 1392
تا 23 بهمن 1392
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)


پرنده هائي که پرواز ميکنند 
رختهائي که آويزان‌ند
رختهائي که پرواز ميکنند پرنده هائي که آويزانند
چه فرقي‌ مي‌کند در چه آسماني
وقتي زيرش
صبح مي‌خوابيم
شب بيدار مي‌شويم
در سرما عطش مي‌کنيم
روي تخت شرم مي‌کنيم
وقتي اداي عاشقان را درمياوريم
پيش از اينکه ....
و زنده ايم
سر زنده ايم
آري
وقتي‌ اشتباهي در جايِ اشتباهي اشتباه کني‌ همه چيز به‌خوبي پيش ميرود
و ما آنجا نه که عادت کنيم همدستي مي‌کنيم
تا بُغضي که ميترکد با بادکنکي که مي‌ترکد با قلبي که مي‌ترکد همصدا شود
در قهقهه ئي که سر ميرود از دهان همه
از خنده خفه شويم يا از بُغض چه فرق مي‌کند
وقتي‌ مادرانمان سنگ زائيده اند
وقتي‌ آبشار به باتلاق مي‌ريزد صدا به صدا برسد چه فرق ميکند 
ما که باز با اصرار در باد آواز مي‌خوانيم و دهانمان پر از باد ميشود
ميخواهم بگويم في الواقع خميازه خميازه است
چه ميا‌‌ن خنده باشد چه گريه را ببُرد
کساني‌ را در اطرافت سرگرم مي‌کند
وحيد شريفيان بهمن 92


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی