جستجو:
در:

نقشه

گالري اُ

20 فروردین 1395
تا 01 اردیبهشت 1395
12 تا 20 (افتتاحیه)
12 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

گالری اُ مجموعه‌ای از آثار اخیر راضیه صدیقیان با عنوان “نقشه”  را به نمایش می‌گذارد. شاید حکایت آغاز جهان است و یا پایان آن . نقشه‌هایی که تکرار دلیلی بر همسان بودن اجزائشان نیست، بلکه صرفا یک «اتفاق» است، شبیه آنچه در طبیعت رخ می‌دهد. در این آثار تاکید بر «یک چیز» معنایی ندارد، بلکه مجموعِ «چیزها» مد نظر است. حکایتی از جغرافیای نامعلوم. این‌ها برای صدیقیان نقشه‌ی مکانی هستند که هنوز کشف نشده‌اند.

 

O Gallery presents “Map,” Razieh Sedighian’s most recent collection of works on paper.  Maybe they tell the story of the beginning of the world or perhaps its end.  Basically an incident, as it happens in nature, the repetition in these maps are not characteristic of their elements being of the same nature.  In these works, there is no emphasis on just being one thing and it is the collection of all things which gives them meaning.  An anecdote for an unknown geography.  For Sedighian, these are maps of places that are yet to be discovered.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی