جستجو:
در:

در میان

نگارخانه آرته

20 فروردین 1395
تا 27 فروردین 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

پگاه صمیمی


کیفیت بینابینیِ حالِ ما حاصل از حضور و همزمانی پدیده هاست . ما در حیطه سومی قرار داریم  که:  " نه اینست و نه آن ، هم اینست و هم آن. " 
این بینابینی تعریف نمی پذیرد و مرز نمی شناسد ، سیال است و در عمق جاری می شود ،  نه در سطح . لایه هایی دارد که در طول زمان بر هم نشسته و هویتشان در هم آمیخته است .                        
و این منم ، در میان قبل ها و بعد ها ، باید ها و نباید ها ، ارزش ها و ضد ارزش ها ، که بر من هجوم می آورند ، نقش می بندند و رنگ می بازند و در هر گذار ،  بخشی از وجود من را با خود می برند و اثری بر جا می گذارند . 
من بیگانه ای هستم در دیار خود و خودی در دیار بیگانه که هیچ چیز را قطعی نمی یابد جز زمان .


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی