جستجو:
در:

هِله

گالري دنا

20 فروردین 1395
تا 25 فروردین 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

نمایشگاه نقاشی "هِله"
آثاری از اسداله کشاورز

افتتاحیه: جمعه 20 فروردین 1395
اختتامیه: چهارشنبه 25 فروردین 1395
ساعت بازدید: 16 تا 2


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی