جستجو:
در:

عذرا عقیقی بخشایشی

گالري هما

27 فروردین 1395
تا 07 اردیبهشت 1395
17 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان


گشایش: جمعه 27 فروردین 1395
ساعت گشایش: 16 تا 20
بازدید عموم: 28 فروردین تا 7 اردیبهشت
ساعت بازدید: 11 تا 19
گالری پنجشنبه 2 اردیبهشت تعطیل است.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی