جستجو:
در:

اندازه واقعي

نگارخانه آرته

25 بهمن 1392
تا 01 اسفند 1392
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)


 نمايشگـاه انفرادي سراميک هاي "سميرا نجفي نياسر" با عنوان " اندازه واقعي " در گالـري آرتـه

به اهتمام: ميلاد ناصري
اجراي پرفورمنس، فقط در روز گشايش رأس ساعت 16:00 ميباشد. 
 
 
" اسب پسر شب است و راز، نمونه يي ازلي، همبسته آتش.
اسب از مفهوم پيچيده‌ي تمثيل‌هاي قمري است، جايي که تخيل از طريق مقايسه، زمين را در نقش مادري‌اش با ستاره‌‌اش ماه، آبها را با همآغوشي، رؤيا را با پيشگويي و نشو نما را با تجديد فصل مرتبط ميکند. "
روانکاوان اسب را نماد روان ناخودآگاه مي‌دانند، يک الگوي ازلي، نزديک به الگوي ازلي مادر که حافظه جهان است يا به الگوي ازلي زمان، زيرا به ساعت عظيم طبيعي وابسته است يا به الگوي ازلي سرکشي و هوس.
اسب، ظلمت اهريمني‌اش ( ختونيائي ) را ترک مي‌گويد تا در نور محض به آسمان پرواز کند و به قلمرو قهرمانان خورشيدي و اهورائي ( اورانيائي ) راه يافته و استحاله يابد.
اسب سپيد آسماني نشانگر غريزه مهار شده است، مطيع منقاد است و شريفترين پيروزي انسان به ذات حيوان است. 
بخشي از بيانه
دکتر م.ب ضيائي
 
 
اصل زيبايي شناسي ايده آليستي، هنر را از واقعيت جدا ميکند. وظيفه اصلي هنر نفوذ به عمق در ساختار واقعيت است. هنرمند در واقع همه شکلهاي نمادين واقعيت را بازآفريني نميکند بلکه مي آفريند و در نهايت چونين استنباط ميگردد که هنرمند واقعيت را درک نميکند بلکه آن را مي آفريند و شکل ميدهد. در وجود يک اثر هنري در اصل واقعيت با ديد ذهني و ايده آليستي تفسير شده است. شکاف بين هنر و واقعيت بنيان زيبايي شناسي فرويدي را تشکيل ميدهد. فرويد نوشت: " هنر تقريباً بي ضرر و مفيد است، سودايي جز توهم ندارد، جرأت تجاوز به جهان واقعيت را ندارد."
اسب نماد شجاعت ، قدرت، سرعت و شکوه و استقامت است. بصورت سمبوليک، اسب در مراسم ديني و اسطوره اي تمام دنيا مقام بالايي دارد. در وحله اول اسب نماد خورشيد است و گردونه خورشيد را ميکشد و در گذشته براي خداي خورشيد قرباني ميشد و در مراسم تدفين قديم اسب جزء دارايي با ارزش شخص متوفي بوده و با او دفن ميگرديد، درست همانند سراميکهاي مدفوني که از هزاران سال پيش، با ارزشي به اندازه ارزش انسان مالک آن همراه او دفن ميگرديدند.
بخشي از بيانه
ميلاد ناصري
 
 

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی